Kanji N5

日           nhật = mặt trời: Vẽ hình mặt trời
 中           trung = giữa: Chặt đôi ở giữa
 長           trường = dài: Tượng hình tóc dài của người già
 高           cao = hình ảnh lầu cao
 東           đông = mặt trời (日) ló sau cây (木)
 川           xuyên = hình con sông 
 行           hành, hàng = chữ vẽ hình đường đi 
雨           vũ = mưa: vẽ hình trời mưa
Bài viết liên quan