Liên Kết Với Trường Tiếng

1) yesGiấy Ủy Quyền Tuyển Sinh Của Trường Nhật Ngữ Sapporo 
   yesHình ảnh trường Nhật Ngữ Sapporo tại Công ty     yesMột buổi phỏng vấn của Trường Nhật Ngữ Sapporo Tại Công ty 


        2) Trường Nhật Ngữ Ken


  3) Trường Trung Cấp Nhật Ngữ  Morioka

       4)  Học Viện Tiếng Nhật Quốc Tế Akademy